Bộ sưu tập: Ghế học sinh

Tất cả các thiết kế đều cơ động và linh hoạt để chuyển đổi nhanh chóng, dễ dàng từ chế độ giảng dạy này sang chế độ giảng dạy khác, không giống như bàn ghế học đường truyền thống.